Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

22:24
0686 3d48 420
Reposted fromstrzepy strzepy vianoticeable noticeable
22:23
9854 f7ce 420
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viainsanedreamer insanedreamer
22:21
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

November 15 2018

06:05
4869 89b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
06:04

October 24 2018

18:27
5006 2979 420
18:27
18:26
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
18:25
6035 214a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
18:25
8453 7b10 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaaskman askman
18:22
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda
18:17
8778 a727 420
Reposted fromrisky risky viasilkdreams silkdreams
18:17
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viasilkdreams silkdreams
18:16
7634 4b7f 420
Reposted fromnihilummm nihilummm viainsanedreamer insanedreamer
18:16
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
18:15
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viainsanedreamer insanedreamer

March 20 2018

21:13
21:11
21:10
2991 d96a 420
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
21:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl